Trại cá giống Hai Hiến – Quế Sơn

Địa chỉ: quốc lộ 1A, Quế Sơn, Quảng Nam, Việt Nam

Số điện thoại: 0368 669 809

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 157.872.326,10.832.371.739.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại cá giống Hai Hiến ở đâu?

Trả lời: quốc lộ 1A, Quế Sơn, Quảng Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại cá giống Hai Hiến là bao nhiêu?

Trả lời: 0368 669 809

Hỏi: Trại cá giống Hai Hiến mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Trại cá giống Hai Hiến là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Hồ câu cá Phượng Hoàng - P. Cẩm Thượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.