Trại Cá Giống A Đội – Phú Thạnh

Địa chỉ: 3876+3GX, Nguyễn Văn Linh, Phú Thạnh, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Số điện thoại: 098 490 90 73

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 130.627.429,109.311.364 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Cá Giống A Đội ở đâu?

Trả lời: 3876+3GX, Nguyễn Văn Linh, Phú Thạnh, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Cá Giống A Đội là bao nhiêu?

Trả lời: 098 490 90 73

Hỏi: Trại Cá Giống A Đội mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Trại Cá Giống A Đội là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trại Cá Giống Xuân Trường - Khánh Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.