Trà Việt, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 303 70 17
Trang web traviet.com
Vị trí chính xác 107.718.045, 1.067.051.398


Địa chỉ Trà Việt ở đâu?

19 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Việt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Quà Lưu Niệm Duy Anh, Tân Hiệp