Trà Sữa Trân Châu Đường Đen Quận 12 – Amimi Trà Sữa, Thạnh Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Đ. Nguyễn Thị Sáu, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0843 441 114
Trang web
Vị trí chính xác 10.880.033, 1.066.801.338


Địa chỉ Trà Sữa Trân Châu Đường Đen Quận 12 - Amimi Trà Sữa ở đâu?

36 Đ. Nguyễn Thị Sáu, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Trân Châu Đường Đen Quận 12 - Amimi Trà Sữa như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nấm, TT. Dương Minh Châu