Trà Sữa Royaltea Vietnam By HongKong – Tân Quý/Nguyễn Quý Anh, Tân Sơn Nhì

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Nguyễn Quý Anh, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 72011, Việt Nam
Số điện thoại 028 6286 7679
Trang web business.site
Vị trí chính xác 108.022.528, 10.662.838.819.999.900


Địa chỉ Trà Sữa Royaltea Vietnam By HongKong - Tân Quý/Nguyễn Quý Anh ở đâu?

9 Nguyễn Quý Anh, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 72011, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Royaltea Vietnam By HongKong - Tân Quý/Nguyễn Quý Anh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dè Cube Tea, Trung Dũng