Trà Sữa Pizza Nu Tea, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 248 Nguyễn Văn Linh, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 286 85 20
Trang web
Vị trí chính xác 115.297.793, 1.060.082.353


Địa chỉ Trà Sữa Pizza Nu Tea ở đâu?

248 Nguyễn Văn Linh, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Pizza Nu Tea như thế nào?

Thứ Sáu:[12:45-20:30], Thứ Bảy:[12:45-20:30], Chủ Nhật:[12:45-20:30], Thứ Hai:[12:45-20:30], Thứ Ba:[12:45-20:30], Thứ Tư:[12:45-20:30], Thứ Năm:[12:45-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Sân Vườn Tư Trì - Nhà Hàng Tiệc Cưới, Phường 9