Trà sữa MsU (Tea-Cake-Food), Bình Hưng Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Đường số 5, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 305 56 34
Trang web
Vị trí chính xác 10.806.915, 1.066.052.241


Địa chỉ Trà sữa MsU (Tea-Cake-Food) ở đâu?

17 Đường số 5, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa MsU (Tea-Cake-Food) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà sữa Sunho, Long Thuận