Trà sữa House Of Cha – Bến Cát, Mỹ Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 18 đường DA1-2, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 096 655 01 08
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.133.422, 10.661.460.389.999.900


Địa chỉ Trà sữa House Of Cha - Bến Cát ở đâu?

Số 18 đường DA1-2, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa House Of Cha - Bến Cát như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Sắc Tím, TT. Củ Chi