Trà sữa Family, Tân Thông Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 127 Liêu Bình Hương, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 831 34 80
Trang web tra-sua-family.business.site
Vị trí chính xác 10.965.932.299.999.900, 10.650.465.969.999.900


Địa chỉ Trà sữa Family ở đâu?

127 Liêu Bình Hương, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Family như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-22:30], Thứ Hai:[10:00-22:30], Thứ Ba:[10:00-22:30], Thứ Tư:[10:00-22:30], Thứ Năm:[10:00-22:30], Thứ Sáu:[10:00-22:30]

Trà sữa Family có website không?

tra-sua-family.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gong Cha - Bình Minh, Chánh Nghĩa