Trà Sữa Bon Bon, Đông Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Đường A2, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0356 862 887
Trang web langf.vn
Vị trí chính xác 108.775.654, 10.680.445.119.999.900


Địa chỉ Trà Sữa Bon Bon ở đâu?

21 Đường A2, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Bon Bon như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà Sữa Việt Nhà Làm (Chi nhánh 2), Phường 11