Trà sữa Lovely, Lộc Du

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29J5+HPJ, Lộc Du, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0797 440 447
Trang web
Vị trí chính xác 11.031.464, 1.063.592.508


Địa chỉ Trà sữa Lovely ở đâu?

29J5+HPJ, Lộc Du, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Lovely như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Robusta Koi Garden, Phường 4