Trại trùn Quế Quảng Nam – Thăng Bình

Địa chỉ: Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam

Số điện thoại: 0372 023 682

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 15.696.239.199.999.900,1.083.988.756 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại trùn Quế Quảng Nam ở đâu?

Trả lời: Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại trùn Quế Quảng Nam là bao nhiêu?

Trả lời: 0372 023 682

Hỏi: Trại trùn Quế Quảng Nam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Trại trùn Quế Quảng Nam là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Trang trại ĐỒNG THÁP AQUA - Lấp Vò

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.