Trại Giống Gia Cầm Quang Hòa – Quảng Hoà

Địa chỉ: PQC2+24C, Quảng Hoà, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 096 632 47 10

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 197.200.555,10.575.027.259.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Giống Gia Cầm Quang Hòa ở đâu?

Trả lời: PQC2+24C, Quảng Hoà, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Giống Gia Cầm Quang Hòa là bao nhiêu?

Trả lời: 096 632 47 10

Hỏi: Trại Giống Gia Cầm Quang Hòa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Trại Giống Gia Cầm Quang Hòa là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ - Unnamed Road

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.