Trại Chó Minh Hiếu – Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1

Địa chỉ: QL51, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 215 21 52

Trang web: wordpress.com

Bản đồ chỉ đường: 106.422.619,1.070.509.628 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Chó Minh Hiếu ở đâu?

Trả lời: QL51, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Chó Minh Hiếu là bao nhiêu?

Trả lời: 093 215 21 52

Hỏi: Trại Chó Minh Hiếu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hỏi: Website của Trại Chó Minh Hiếu là gì?

Trả lời: wordpress.com

Xem thêm:  Ê - Đê Farm Story - Ea Krai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.