TOKYO Deli, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3547 1155
Trang web tokyodeli.com.vn
Vị trí chính xác 108.071.865, 1.066.647.461


Địa chỉ TOKYO Deli ở đâu?

4 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TOKYO Deli như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Kissho, Bến Nghé