Tokori Japanese BBQ, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 105 Đ. Ng. Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 72714, Việt Nam
Số điện thoại 0888 000 105
Trang web
Vị trí chính xác 107.545.444, 1.066.663.526


Địa chỉ Tokori Japanese BBQ ở đâu?

105 Đ. Ng. Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 72714, Việt Nam

Giờ làm việc của Tokori Japanese BBQ như thế nào?

Thứ Bảy:[16:30-22:30], Chủ Nhật:[16:30-22:30], Thứ Hai:[16:30-22:30], Thứ Ba:[16:30-22:30], Thứ Tư:[16:30-22:30], Thứ Năm:[16:30-22:30], Thứ Sáu:[16:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sumo Yakiniku BBQ, Phường 1