Tòa Nhà Scetpa, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19A Đ. Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 327 39 59
Trang web scgroup.com.vn
Vị trí chính xác 108.008.879, 1.066.503.194


Địa chỉ Tòa Nhà Scetpa ở đâu?

19A Đ. Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tòa Nhà Scetpa như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ATM Agribank - Đức Hòa, Ấp Chánh Hội