Tòa nhà Minh Thái – P. Thanh Trung

Địa chỉ: 248 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.937.466.699.999.900,1.063.114.672 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Tòa nhà Minh Thái ở đâu?

Trả lời: 248 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Tòa nhà Minh Thái là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Tòa nhà Minh Thái mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Tòa nhà Minh Thái là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Thagaco - Bản Ngoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.