Tòa Nhà Huỳnh Gia Group – KP4

Địa chỉ: Thửa số 2630 tờ bản đồ số 11, ĐL. Bình Dương, KP4, Bến Cát, Bình Dương 820000, Việt Nam

Số điện thoại: 0888 449 777

Trang web: tapdoanhuynhgia.com

Bản đồ chỉ đường: 110.704.405,10.662.748.599.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Tòa Nhà Huỳnh Gia Group ở đâu?

Trả lời: Thửa số 2630 tờ bản đồ số 11, ĐL. Bình Dương, KP4, Bến Cát, Bình Dương 820000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Tòa Nhà Huỳnh Gia Group là bao nhiêu?

Trả lời: 0888 449 777

Hỏi: Tòa Nhà Huỳnh Gia Group mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Tòa Nhà Huỳnh Gia Group là gì?

Trả lời: tapdoanhuynhgia.com

Xem thêm:  Nhà Đất Sóc Sơn - Minh Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.