Toà C (Golden City 6A) – Nghi Phan

Địa chỉ: MMWR+76Q, Đ. Lý Tự Trọng, Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 18.695.705.099.999.900,1.056.906.133 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Toà C (Golden City 6A) ở đâu?

Trả lời: MMWR+76Q, Đ. Lý Tự Trọng, Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Toà C (Golden City 6A) là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Toà C (Golden City 6A) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Toà C (Golden City 6A) là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dự Án Park Hill Thành Công - Định Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.