Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, Phường Bến Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70135, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 2448
Trang web
Vị trí chính xác 10.775.673.099.999.900, 10.669.792.989.999.900


Địa chỉ Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ở đâu?

131 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70135, Việt Nam

Giờ làm việc của Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tòa án thị Xã Trảng Bàng, Trảng Bàng