Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình – Nam Lý

Địa chỉ: FJG3+HX8, Trần Quang Khải, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0232 3824 619

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 17.476.423.399.999.900,10.660.495.879.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình ở đâu?

Trả lời: FJG3+HX8, Trần Quang Khải, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0232 3824 619

Hỏi: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Tự An