TNR Stars Bích Động – TT. Bích Động

Địa chỉ: Thân Nhân Trung, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 096 966 60 20

Trang web: batdongsan24g.vn

Bản đồ chỉ đường: 212.704.328,10.610.242.439.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ TNR Stars Bích Động ở đâu?

Trả lời: Thân Nhân Trung, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của TNR Stars Bích Động là bao nhiêu?

Trả lời: 096 966 60 20

Hỏi: TNR Stars Bích Động mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của TNR Stars Bích Động là gì?

Trả lời: batdongsan24g.vn

Xem thêm:  Thắng Lợi Long An - Phước Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.