TNR Grand Palace Cao Bằng – The Opera – Cao Bằng

Địa chỉ: P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Số điện thoại: 0869 056 593

Trang web: diaochunggia.vn

Bản đồ chỉ đường: 22.662.837.699.999.900,10.625.862.699.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ TNR Grand Palace Cao Bằng – The Opera ở đâu?

Trả lời: P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của TNR Grand Palace Cao Bằng – The Opera là bao nhiêu?

Trả lời: 0869 056 593

Hỏi: TNR Grand Palace Cao Bằng – The Opera mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của TNR Grand Palace Cao Bằng – The Opera là gì?

Trả lời: diaochunggia.vn

Xem thêm:  NovaBeach Cam Ranh - PKD Nova Beach - Cam Hải Đông