TMS Group – Phạm Hùng

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024 7303 6888

Trang web: tmsgroup.vn

Bản đồ chỉ đường: 210.085.385,1.057.903.489 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ TMS Group ở đâu?

Trả lời: Tầng 3, Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của TMS Group là bao nhiêu?

Trả lời: 024 7303 6888

Hỏi: TMS Group mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của TMS Group là gì?

Trả lời: tmsgroup.vn

Xem thêm:  King Crown Infinity Thủ Đức - Bình Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.