TK Computer, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 114B Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 966 88 26
Trang web tkcomputer.vn
Vị trí chính xác 107.712.604, 1.066.874.493


Địa chỉ TK Computer ở đâu?

114B Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của TK Computer như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vi Tính Hoàng Nhân, Bình Trị Đông