TINY HOUSE, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 98 Phạm Hùng, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh 700004, Việt Nam
Số điện thoại 0379 859 501
Trang web tinyhousespa.vn
Vị trí chính xác 112.846.578, 1.061.264.095


Địa chỉ TINY HOUSE ở đâu?

98 Phạm Hùng, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh 700004, Việt Nam

Giờ làm việc của TINY HOUSE như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-20:00], Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00], Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quỳnh Giao Spa, KHU PHỐ 3