Tịnh Xá Trúc Lâm, Thạnh Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G296+2JV, Thạnh Nam, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 861 01 30
Trang web
Vị trí chính xác 115.176.111, 10.601.154.629.999.900


Địa chỉ Tịnh Xá Trúc Lâm ở đâu?

G296+2JV, Thạnh Nam, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tịnh Xá Trúc Lâm như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Như Lai, Phường 3