Tiệm xăm hình ở Bình Thạnh – Minh Tú Tattoo, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 186 Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0886 337 177
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.813.725.999.999.900, 1.066.953.681


Địa chỉ Tiệm xăm hình ở Bình Thạnh - Minh Tú Tattoo ở đâu?

186 Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm xăm hình ở Bình Thạnh - Minh Tú Tattoo như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  tattoo88 Xăm Nghệ Thuật, Tân Phú