Tiệm xăm Con Mực, Tân Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 194D Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 667 14 92
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.791.535, 10.668.848.109.999.900


Địa chỉ Tiệm xăm Con Mực ở đâu?

194D Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm xăm Con Mực như thế nào?

Chủ Nhật:[13:00-17:00], Thứ Hai:[10:00-18:00], Thứ Ba:[10:00-18:00], Thứ Tư:[10:00-18:00], Thứ Năm:[10:00-18:00], Thứ Sáu:[10:00-18:00], Thứ Bảy:[10:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đỗ Nhân Tattoo, Phường 5