Tiệm Vàng Ngọc Thạch, Khu Phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37Q8+GQ7, Khu Phố 2, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3853 127
Trang web
Vị trí chính xác 11.088.781.599.999.900, 10.626.692.279.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Vàng A Có, Linh Đông