Tiệm Vàng Kim Trang, Phú Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1303 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 2460 638
Trang web
Vị trí chính xác 10.962.513.099.999.900, 1.066.739.418


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Trang ở đâu?

1303 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Trang như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  DNTN Tiệm Vàng Xuân Hiền, Khu Phố 2