Tiệm Vàng Kim Thuy, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 438 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 154 63 65
Trang web lamdepchoban.com
Vị trí chính xác 113.102.181, 106.103.832


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Thuy ở đâu?

438 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Thuy như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Vàng Phúc Thịnh Phát, An Phú