Tiệm Vàng Kim Tân Tiến, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cửa 5 Chợ Long Hoa, Thị trấn Hòa Thành,, Huyện Hòa Thành,, Tỉnh Tây Ninh, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 240
Trang web
Vị trí chính xác 112.836.144, 1.061.294.951


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Tân Tiến ở đâu?

Cửa 5 Chợ Long Hoa, Thị trấn Hòa Thành,, Huyện Hòa Thành,, Tỉnh Tây Ninh, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Tân Tiến như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thời trang Bảo Hân, TT. Hoà Thành