Tiệm Vàng Kim Nga, Cửa 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7 Tôn Đức Thắng, Cửa 5, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 281
Trang web
Vị trí chính xác 11.281.834.499.999.900, 10.613.001.849.999.900


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Nga ở đâu?

7 Tôn Đức Thắng, Cửa 5, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Nga như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-19:30], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu Thị Điện Máy Pico - Đông Thành