Tiệm vàng Kim Mai, Tương Bình Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 855 56 55
Trang web
Vị trí chính xác 11.008.203.499.999.900, 1.066.334.938


Địa chỉ Tiệm vàng Kim Mai ở đâu?

9 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm vàng Kim Mai như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm vàng Hồng Châu, TT. Hoà Thành