Tiệm Vàng Kim Long, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu phố 1, tt. Tân Châu, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 265 66 92
Trang web
Vị trí chính xác 11.553.179, 10.616.351.829.999.900


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Long ở đâu?

Khu phố 1, tt. Tân Châu, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Long như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  AT-Shop, Xuân Thới Sơn