Tiệm vải Chị Bé BH, Tam Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27/3, khu phố 1, chợ, Tam Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0838 545 621
Trang web
Vị trí chính xác 109.411.335, 106.864.108


Địa chỉ Tiệm vải Chị Bé BH ở đâu?

27/3, khu phố 1, chợ, Tam Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm vải Chị Bé BH như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vải Gia Nguyễn, Phú Hoà