Tiệm Rửa Xe 72K, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72K, Đường, Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3755 0414
Trang web
Vị trí chính xác 10.739.844.699.999.900, 1.066.308.804


Địa chỉ Tiệm Rửa Xe 72K ở đâu?

72K, Đường, Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Rửa Xe 72K như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Rửa Xe Lâm, Việt Nam