Tiệm Kể, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0362 082 882
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 114.666.929, 10.617.648.829.999.900


Địa chỉ Tiệm Kể ở đâu?

Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Kể như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  XANH2GO!, Phú Mỹ