Tiệm Giày Nam Kha, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 253 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3611 978
Trang web
Vị trí chính xác 113.159.031, 1.060.917.037


Địa chỉ Tiệm Giày Nam Kha ở đâu?

253 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Giày Nam Kha như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Giày Bitis Minh Phương, TT. Củ Chi