Tiệm Giặt Ủi Xuyên Việt, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1038 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 745 02 05
Trang web dichvugiatui.wom.vn
Vị trí chính xác 107.875.087, 1.066.731.375


Địa chỉ Tiệm Giặt Ủi Xuyên Việt ở đâu?

1038 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Giặt Ủi Xuyên Việt như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giặt Sấy Hoàng Kim 968, Khu Phố Ninh Phúc