Tiệm Giặt Hấp Cao Cấp 24H NHẬT QUANG, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 524 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 883 22 26
Trang web giatnhanh24h.com
Vị trí chính xác 107.723.291, 10.667.826.529.999.900


Địa chỉ Tiệm Giặt Hấp Cao Cấp 24H NHẬT QUANG ở đâu?

524 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Giặt Hấp Cao Cấp 24H NHẬT QUANG như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giặt Ủi, Long Bình