Tiệm cơm Minh Đức, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ E54/4, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3842 383
Trang web
Vị trí chính xác 11.283.325, 1.061.310.381


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Xuân Lòng Bò, TT. Dương Minh Châu