Tiêm chủng TANIMED – CN TP.Tây Ninh, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 73 Đường 30/04, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 7038
Trang web tanimed.vn
Vị trí chính xác 113.015.946, 1.061.006.967


Địa chỉ Tiêm chủng TANIMED - CN TP.Tây Ninh ở đâu?

73 Đường 30/04, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiêm chủng TANIMED - CN TP.Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiêm chủng TANIMED - CN TX.Hòa Thành., Khu phố Hiệp Hòa, Phường