Tiệm bánh Thanh Như, Long Thới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74HJ+64P, Tôn Đức Thắng, Long Thới, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3846 611
Trang web
Vị trí chính xác 11.278.096.999.999.900, 1.061.303.274


Địa chỉ Tiệm bánh Thanh Như ở đâu?

74HJ+64P, Tôn Đức Thắng, Long Thới, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh Thanh Như như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh kem Ngọc Mai, Mỹ Phước