Tiệm Bánh TANI, Hiệp Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 45 hẽm, 3A đường Điện Biên Phủ, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 319 19 22
Trang web
Vị trí chính xác 11.307.581.299.999.900, 1.061.275.125


Địa chỉ Tiệm Bánh TANI ở đâu?

số 45 hẽm, 3A đường Điện Biên Phủ, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh TANI như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh Su Kem Sinh Nhật RoNa Bakery, Phường 7