Tiệm Bánh Lợi Lợi, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 473 Lê Duẩn, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3730 102
Trang web
Vị trí chính xác 115.533.644, 1.061.624.842


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh mì Những chàng trai, Tân Chánh Hiệp