Tiệm Bánh Kem Thu Yến, TT. Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48 Thoại Ngọc Hầu, TT. Tân Châu, Tân Châu, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0763 812 882
Trang web
Vị trí chính xác 108.121.502, 1.050.927.593


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem Thu Yến ở đâu?

48 Thoại Ngọc Hầu, TT. Tân Châu, Tân Châu, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Thu Yến như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Diệu Hiền, Tân Biên