Tiệm Bánh Kem Phương Loan, TT. Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Kp2, Thị trấn Châu Thành,, Huyện Châu Thành,, Tây Ninh, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3878 586
Trang web
Vị trí chính xác 11.311.869.699.999.900, 10.602.307.289.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem Phương Loan ở đâu?

Kp2, Thị trấn Châu Thành,, Huyện Châu Thành,, Tây Ninh, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Phương Loan như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm bánh kem Bình An, Trường Tây